AOVZ
Alles over voorzieningen en zorg

Klachtenprocedure

Wilt u een officiële klacht indienen?

Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft AOVZ een duidelijke
klachtenprocedure. Aovz beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als cliënt beter kunnen adviseren.

U kunt uw klacht per mail indienen:

Dit klachtenloket voor paramedici is een onafhankelijke partij die de klacht in behandeling
gaat nemen. De ontvangst van uw klacht zal binnen drie werkdagen worden bevestigd.
Klachtenloketparamedici zal uw klacht zorgvuldig behandelen en binnen 2 weken reageren,
tenzij er meer tijd nodig is. In dat geval stelt klachtenbureau paramedici u uiteraard op de
hoogte. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met AOVZ.


E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn